top of page
  • 作家相片Admin

【財演算法】量化波幅指數異象 揭示大跌時機(蔡嘉民)對於廣大炒家黎講,炒股票最難唔係係牛市賺錢,而喺成功避開跌市同熊市先係最難嘅地方。基本上如果可以預先捕捉倒調整的話,All in啲指數ETF,一路喺升浪之中坐住,然後係大跌前平倉,就已經好唔錯,完全可以跑贏大市,跑贏唔少專業嘅基金經理。問題係,點樣搵出大啲大跌前嘅啟示。喺之前嘅文章其實都曾經提過一啲嘅股災指標,大部分係啲宏觀經濟嘅指標,可以揭示經濟前景同埋公司嘅穩健程度。但係數據更新嘅頻率唔高,可能一星期一次。而最近喺唔少新聞度都見倒有提及波幅指數嘅異象。


平時大市上升嘅時候,波幅指數會有下跌嘅慣性,而大市大跌時,波幅指數就會抽升,所以有唔少人都叫波幅指數做恐怖指數。但有時候,即使大市上升,波幅指數都可以企硬,不跌反升,造成異象。有指呢個異象通常係大跌市之前出現。原因係,波幅指數係計算啲炒家對期權嘅需求。如果炒家覺得波幅會擴大,就會買入兩邊期權,從而托高波幅指數。升市之中,波幅指數上升有機會顯示炒家嘅不安。


但其實好多媒體都無指出點樣定義呢種異象,點計算呢種異象,點樣為之大跌嘅前夕。純粹睇完新聞就走去賣左啲股票並唔係一個理智嘅做法。當然拎歷史數據做下回測先係正確做法。

要介定異象之前,首先要睇下平時大市嘅走勢同波幅指數走勢之間嘅關係,最方便嘅係做一做迴歸分析(Regression analysis)。跟住就可以運用公式去計算每個交易日波幅指數同理論變化嘅差距,從而睇下一段時間之內,波幅指數不尋常咁變動嘅日子有幾多。當不尋常日子嘅數目不尋常地多嘅時候,就係做長倉嘅投資者需要警惕嘅時候了。


下回續。

480 次查看0 則留言

Opmerkingen


bottom of page